Ainespuun ja energiapuun korjuu Mikkelissä

Olemme erikoistuneet koneelliseen puunkorjuuseen, joka sisältää sekä ainespuun että energiapuun korjuun. Toimimme UPM:n avainyrittäjänä ja välitämme osakasyrittäjiemme palveluita Mikkelin ja Hirvensalmen alueella. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Koneellinen puunkorjuu

Käytämme koneellisessa puunkorjuussa nykyaikaista kalustoa, johon kuuluvat Ponssen-metsäkoneet. Meiltä löytyy sopivaa korjuukalustoa ensiharvennuksista aina järeisiin päätehakkuisiin asti.

Ainespuu

Ainespuu voi olla mitä tahansa raakapuuta, jonka jalostaminen on taloudellisesti kannattavaa. Tarkemmat mitta- ja laatuvaatimukset sovimme asiakaskohtaisesti.

Energiapuu

Energiapuu on polttopuuta, jota käytetään energian, kuten sähkön ja lämmön tuottamiseen. Korjaamme pääasiassa hakkuutähdettä energiaksi toiminta-alueellamme.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa

Ota yhteyttä tai anna palautetta